logo
logo
skendehu
  • stavebná firma Rimavská Sobota
.

 

Aké prieskumy pozemku si zaistiť pri novostavbe rodinného domu, ktoré z nich sú povinné, ktoré nepovinné a v ktorej fáze projektu sa prieskumy majú vykonávať? Medzi stavebníkmi panuje zmätok ohľadom prieskumov pozemku. V zásade sa jedná o tieto prieskumy. Poďme si ich priblížiť.

 

Radónový prieskum

radónZačnime radónovým prieskumom. Ten je povinný. Vyžaduje ho stavebný úrad. Dôvod? Radón je prírodný bezfarebný rádioaktívny plyn, ktorý sa nachádza v zemskej kôre, preniká do ovzdušia a premieňa sa na rádioaktívne prvky. Drží sa pod konštrukciami budov a môže sa do budovy dostávať netesnostiami a prasklinami. Proti radónu je potrebné chrániť obyvateľov vykurovaných obytných miestností.

Preto je nutný radónový prieskum vykonať vždy. Či už sa jedná o novostavbu, alebo rekonštrukciu rodinného domu. Vykonáva ho špecializované firmy, ktoré merajú radón priamo na pozemku, resp. priamo v mieste, kde má vzniknúť rodinný dom. Vykonáva sa po odsúhlasené architektonické štúdii, inými slovami pri začatí stavebného projektu.

V tzv. Protokolu o stanovenie radónového indexu pozemku oprávnená osoba vykonávajúca prieskum stanovuje plynopropustností zemín (nízka, stredná, alebo vysoká) a podľa hodnôt z meraní na mieste následne určí radónový index pozemku (nízky, stredný, alebo vysoký). Na základe toho vykoná projektant opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia. Tento protokol sa spoločne s projektovou dokumentáciou a navrhnutým opatreniam predkladá na stavebný úrad.

 

Inžiniersko-geologický prieskum

závrtĎalšie prieskumy sú nepovinné. Inžiniersko-geologický prieskum odporúčame klientom vždy pri stavbe rodinného domu. Tento prieskum vykonáva väčšinou geológ, ktorý vykoná väčšinou jednu až dve strojne kopané sondy (závisí na veľkosti domu a skúsenosti geológa, ktorý určuje počet), na základe ktorých vidia pôdny profil. Vykoná zatriedenie zeminy, tzn. určí druh zeminy, jej ťažiteľnosti a predovšetkým únosnosť. Tá je kľúčovým podkladom pre správny návrh základových konštrukcií objektu. 

Tieto hodnoty tak preberá stavebný projektant, resp. jeho statik. Prieskum ale nie je povinný. Je teda na klientoch, či ho chcú, či nechcú zaplatiť.

 

Vsakovanie zrážkovej vody

Ďalším prieskumom je vsakovanie zrážkovej vody. To sa veľmi často robí súbežne s inžiniersko-geologickým prieskumom. Tento prieskum určí, či je možné vsakovať zrážkovej vody na pozemku, ktoré sú stavebníci povinný zabezpečiť vsakovanie, alebo zadržiavanie a odvádzanie povrchových vôd. 

Prieskumom je zistený tzv. Koeficient vsaku, ktorý stručne povedané povie, či je zemina vhodná pre vsakovania, alebo nie, či ako rýchlo sa voda zasakuje. Na základe tohto koeficientu navrhne projektant zdravotechniky zasakovacích objekt na pozemku.

 

Geofyzikálne merania

Posledným kľúčovým prieskumom, ktorý v dnešnej dobe nadobúda viac a viac na dôležitosti je tzv. Geofyzikálne merania. V jednoduchosti sa jedná o určenie vhodnej polohy budúce novo vŕtané studne. Sú vytypované miesta (miesto), kde je možné vykonať studňu. 

V rámci merania je vykonaný odhad budúcej hĺbky studne, ktorá samozrejme ovplyvňuje výslednú cenu.

 

Prepadnutie rodinného domu do tzv. závrtnej diery...

 

 

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB

    qrcode

    webnail


      

    https   Active Search Results   cloudflare