Projekty

Vypracujeme Vám projekty:

1.  POZEMNÝCH STAVIEB :

BUDOV A HALY OBČIANSKEJ VÝSTAVBY pre:

 • zdravotníctvo – polikliniky, zdravotné strediská, lekárne,
 • školstvo – jasle, materské školy, základné školy,
 • kultúru – kiná, knižnice, múzeá, kultúrne domy,
 • telovýchovu – telocvične, kúpaliská, aquaparky, štadióny,
 • administratívu – obecné a mestské úrady, administratívne budovy,
 • ubytovanie – motely, hotely, kempingy,
 • obchod – obchodné domy, nákupné strediská,
 • stravovanie – jedálne, reštaurácie, kaviarne, žiakov a študentov, spoločné,
 • sociálnu starostlivosť – domovy dôchodcov.

BUDOVY pre:

 • bývanie – rodinné domy, bytové domy.

BUDOVY a HALY pre:

 • priemyselnú výrobu – so žeriavovou a bez žeriavovej dráhy,
 • skladovanie a úpravu produktov – potraviny, nápoje, chladiarne a mraziarne,
 • poľnohospodársku živočíšnu výrobu – maštale a dojárne pre dobytok a ovce, koniarne,
 • garážovanie a opravy vozidiel – osobných a nákladných,

vrátane spevnených plôch, prípojok vody, splaškovej a dažďovejkanalizácie, plynu, elektroinštalácie.

2. INŽINIERSKYCH STAVIEB:

 • dopravných,
 • vodných.